سخن روز

السّلام عَلیَ الحُسَین )

وعَلی عَلِِِّیِ ابن الحُسَین )

وعَلی اوْلادِ الحُسَین )

و عَلی  اَصحابِ الحُسَین )

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
خانم افسانه مهاجری کارشناس فارغ التحصیلان 35210670
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
خانم فخر الملوک سپهرنیا مشاورفارغ التحصیلان 35230950

شرح وظایف:

1-صدور گواهی موقت وارسال به واحد استان

2-صدور دانشنامه

 

 
جستجو