سخن روز

 

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
خانم افسانه مهاجری کارشناس فارغ التحصیلان 35210670
خانم فخر الملوک سپهرنیا مشاور امور فارغ التحصیلان 35230950

شرح وظایف:

1-ارسال مدارک جهت صدور گواهی نامه موقت تحصیلی به واحد استانی

2-ارسال مدارک جهت صدوردانشنامه به واحد استانی

3-.ارسال تائیدیه وریزنمرات دانش آموختگانی که در مقطع بالاتر پذیرفته شده اند.

4-ارسال تائیدیه تحصیلی به ادارات مختلف

5-صدور گواهی فراغت از تحصیل(اتمام دروس)

 
جستجو