سخن روز

 

قابل توجه دانشجويان گرامي برامي مشاهده ي نمرات خود از قسمت وب سايت معاونت

آموزشي/گزارشات و آمار/دانشجويان/كارنامه ترم به ترم

در صورت سفيد بودن صفحه يا مشكلات فونتي سيستم از قسمت امكانات/نصب فونتها و ابزار

گزارشات/ابتدا فونت را بر روي سيستم نصب كرده و دوباره وارد سيستم وب سايت معاونت

آموزشي گرديده و مجددا" امتحان نمائيد.

به ترتيب تصاوير زير مي توانيد عمل نماييد :

 

 

يا :

پس از زدن دكمه نمايش گزارش جدول مربوطه نمايش داده مي شود.

 
جستجو